PDA

Vis full versjon : Arbeidstimer i løpet av året??



Lilu
06-03-07, 09:25
Hvor mange timer er et arbeidsår? Altså når man har 37,5 timers uke??

Louise
06-03-07, 09:31
Er det ikke vanlig med 220 dager i året?

Går man ut fra det, er det 44 uker * 37,5 = 1650 timer i året.

MtL
06-03-07, 09:32
Mener de bruker 1950 hos Ligningskontoret.

Rita83
06-03-07, 09:32
37,5 x 47 uker

5 uker ferie. Så kommer jo evt helligdagene i fratrekk.

MtL
06-03-07, 09:34
I henhold til arbeidsmiljøloven er alminnelig arbeidstid hhv 40, 38 og 36 timers uke.

De to siste for helkontinuerlig og døgnkontinuerlig skift.

Ingen fast mal da årene fordeler seg ulikt iht helger og helligdager.

Lønnen iht tabeller har oftest regnet ut times-, måneds- og årslønn i tabellen.